Scholengemeenschap StaKaBra
Gemeentelijk basisonderwijs in uw buurt!

Welkom op de website van scholengemeenschap StaKaBra.

StaKaBra staat voor Stabroek - Kapellen - Brasschaat.

In onze scholengemeenschap zijn gemeentelijke basisscholen opgenomen uit deze drie gemeenten:

't Veldhoppertje
GILO de Kaart
GIBO Driehoek
GIBO Mariaburg
GIBO Heide
GLS De Platanen
GBS De Rekke
Solliciteren

Onze visie

Onze scholengemeenschap is een samenwerkingsplatform ten dienste van alle actoren.

Ze heeft als hoofddoel de kwaliteit van het geboden onderwijs te verbeteren en dit met respect voor de autonomie van elke deelnemende school.

Het beheerscomité hanteert hierbij gezamenlijk gedragen afspraken en stelt een aantal subdoelen voorop.

Om een degelijke communicatie te waarborgen is wederzijds respect voor alle betrokkenen noodzakelijk. Een goede dialoog bestaat uit: luisteren, overleggen en resultaten boeken. Er is tevens een discretieverplichting naar buiten toe.

We streven naar een goede besluitvorming. Deze veronderstelt een streven naar een consensus tussen de betrokkenen. Indien deze niet bereikt kan worden, zal het beheerscomité een advies formuleren aangaande het agendapunt en aan de respectievelijke gemeentebesturen vragen om hierover een beslissing te nemen.

De organisatie van een school is niets meer te vergelijken met deze van een aantal jaar geleden. Steeds meer nieuwe taken, opdrachten en verantwoordelijkheden worden aan de scholen toevertrouwd. De scholengemeenschap kan hier de scholen sterk bij ondersteunen. Duidelijke afspraken maken, opdrachten uitwerken, samen zoeken naar oplossingen voor nieuwe uitdagingen, enz. Deze mogelijkheden moeten de scholen in staat stellen om antwoorden te vinden op nieuwe uitdagingen, maar ook om de beheersbaarheid van de eigen school te blijven handhaven.

De opvolging van wetgeving en personeel gebeurt centraal vanuit de directie-coördinator.

Het is voor de scholengemeenschap een hele uitdaging en verantwoordelijkheid om een degelijk personeelsbeleid te voeren. De wetgever voorziet hiervoor reeds een aantal verplichte toepassingen, maar laat anderzijds toe, dat er zelf, goed doordachte keuzes kunnen worden gemaakt.

Het beheerscomité vertrekt van het uitgangspunt dat de scholengemeenschap een geschikt samenwerkingsplatform is, het lokale netwerk waarin men streeft naar verbondenheid en wederzijdse steun. De initiatieven op niveau van de scholengemeenschap zijn ondersteunend aan de kerntaak van het onderwijs: